Menu contacte

Galeria Edicions Anteriors

A continuació es mostra una col·lecció de vídeos d'edicions passades de la Marxa Popular Vall de Siarb.
Cortesia de Josep Coll.

X MARXA POPULAR VALL DE SIARB (LLAGUNES 25-5-2014)


IX MARXA POPULAR VALL DE SIARB (LLAGUNES 26-5-2013)


VIII MARXA POPULAR VALL DE SIARB (LLAGUNES 27-5-2012)


VII MARXA POPULAR VALL DE SIARB (LLAGUNES 29-5-2011)


VI MARXA POPULAR VALL DE SIARB (LLAGUNES 30-5-2010)


V MARXA POPULAR VALL DE SIARB (LLAGUNES 31-5-2009)


IV MARXA POPULAR VALL DE SIARB (LLAGUNES 25-5-2008)


III MARXA POPULAR VALL DE SIARB (LLAGUNES 27-5-2007)